úterý 3. května 2016

U paní, 30 let, došlo k částečnému odloučení nehtové ploténky po úraze. Nehet u kořene stále drží, po stranách částečně, uprostřed je volný. Z předchozího úrazu byl nehet žlutý a ztluštělý, pravděpodobně napaden mykózou. Je nutné nechat si nehet strhnout?

Tento dotaz jsem dostala od kolegyně/absolventky našich kurzů. 


K úrazům nehtové ploténky dochází velmi často. Mnohdy se jedná pouze o mikrotrhlinky, jindy jde o odloučení části nebo celého nehtu. Vliv na tyto úrazy má především nevhodná obuv, špatné zastřižení nehtu a nevhodná aktivita. Obvykle se vyskytuje u sportovců (běžci, fotbalisti).

Pokud měla paní v minulosti již jeden úraz tohoto nehtu, je možné, že nehet je oslabený a napadený mykózou. Ta se často do nehtové ploténky dostává právě vlivem traumatu nehtu. Proto je nutné tyto úrazy nezanedbávat a věnovat jim řádnou pozornost.

Vlivem poranění nehtové ploténky ovšem může dojít ke změně barvy nehtu, jeho tvaru a tloušťky, aniž by se jednalo o mykotické onemocnění. Zvláště se to vyskytuje u již zmíněných sportovců, kteří danou oblast neustále zatěžují a nehet nemá potřebný klid se pořádně zhojit. Pak dochází k jeho deformaci.

Jestliže je tedy nehtová ploténka poraněná, je nutné dbát na důkladnou dezinfekci nehtu a jeho okolí a šetrné zacházení s končetinou. Je potřeba se vyvarovat nevhodným sportům a delším vycházkám, zvolit kvalitní a širokou obuv, která nebude daný nehet dráždit, a pravidelně nehet kontrolovat. Nehet by se měl přelepit náplastí a aplikovat antimykotické přípravky. Nehet rozhodně není potřeba strhávat. Je možné, že nehet sám odpadne nebo se na nehtovém lůžku udrží. Proto je vhodné v této fázi vyčkávat.

Záleží vždy na daném odloučení nehtové ploténky, jeho šíři a případným dalším vlivům, které mohou daný stav ovlivnit. K nehtu se musíme chovat jako k jiným poraněním – tzn. dezinfikovat, přelepovat a opatrně našlapovat, abychom si daný nehet neukopli. Případně lze nehet mírně zastřihnout, aby nedošlo k jeho natržení v ponožkách apod. (záleží na míře odloučení nehtu).


Pokud si se stavem nehtu nejste jistí, je vždy lepší konzultovat daný stav s odborníkem, ať už lékařem, nebo podologem/pedikérem. 

pátek 18. března 2016

Trocha anatomie dolních končetin neuškodí

Podolog a pedikér je s dolními končetinami v každodenním styku. Proto je velmi důležité, aby znal anatomii nohou a souvislosti s ní spojené.

Předkládám zde tedy problematiku dolní končetiny, která je ovšem výrazně zkrácena a proto doporučuji v případě potřeby samostudium.

Je nanejvýš patrné, že dolní končetiny mají především funkci lokomoční. K tomu jsou přizpůsobeny mohutné svalové skupiny, které zajišťují nejen pohyb, ale také oporu těla. Počátkem systému dolních končetin je pánev, která je kaudální část páteře.  Pánev je tvořena několika kostmi a můžeme jí rozdělit na malou a velkou pánev. Spojení kostí je pevné a téměř rigidní, k pohybu dochází převážně v kyčelních kloubech. Zásadním pro postavení páteře je sklon pánve, který ovlivňují jednotlivé svaly. Je nepopiratelné, že bolesti a fyziologické zakřivení zad vychází právě z tohoto místa. Při zpevňování svalstva bychom tedy měli zohlednit právě svaly okolo pánve, abychom zajistili pevný střed těla.
Na pánev se v kyčelním kloubu napojuje stehenní kost, která je v našem těle nejdelší a nejmohutnější ze všech.

Na přední straně stehenní kosti najdeme významný čtyřhlavý sval stehenní, který je souborem několika svalů. Upíná se na kost holenní a obepíná tak kolenní kloub. Jeho funkcí je převážně flexe v kyčelním kloubu. Přímá hlava tohoto svalu má tendenci ke zkracování, proto je pro ni bytostně důležité protahování při tréninku.

Na zadní straně stehenní kosti pak nalezneme dvojhlavý sval stehenní, pološlašitý sval a poloblanitý sval. Tyto tři svaly se společně nazývají hamstringy a patří opět do skupiny posturálních, neboli zkracujících se svalů.

Kolenní kloub je složitý systém, který je neustále během dne zatěžován. Čéška je kost, která je uložena ve šlaše přímého svalu stehenního a k jejímu největšímu zatížení dochází při dřepu.  Koleno je dále složeno z menisků a vazů, které kloubní systém stabilizují. Vnitřní meniskus je téměř nepohyblivý, proto při úrazech dochází k jeho poškození více než u zevního menisku.

Skelet bérce je tvořen ze dvou kostí, a to kosti holenní a lýtkové. Holenní kost se vyznačuje pevností a mohutností, naopak lýtková kost je štíhlá a díky tomu mírně pružná. Na přední straně bérce nalezneme mimo jiných holenní sval, který podporuje podélnou klenbu nožní. Na zadní straně bérce je trojhlavý lýtkový sval určující klasický tvar lýtka.  Tento sval patří opět do skupiny posturálních svalů, na rozdíl od předního svalu holenního.

Chodidlo je tvořeno třemi částmi – zánártní a nártní část, články prstů. Součást kotníku je hlezenní kloub, při jehož pohybu dochází také k pohybu lýtkové kosti. Při extenzi se lýtková kost přesunuje mírně nahoru a dozadu, při flexi se kost dostává vpřed.

Chodidlo má tři opěrné body – hlavičku prvního a pátého metatarsu a hrbol patní kosti. V ideálním případě se noha dotýká země na všech třech bodech přibližně stejně, síla je tedy rozložena rovnoměrně a stoj je stabilní.

Chodidlo je prezentováno podélnou a příčnou klenbou nožní. Jak už bylo zmíněno výše, podélnou klenbu podporuje úpon předního holenního svalu, který tuto oblast chodidla táhne mírně nahoru. Příčnou klenbu zajišťují úpony předního holenního svalu a dlouhého lýtkového svalu. Soubor těchto úponových šlach nazýváme šlašitý třmen.Čerpáno mimojiné z knihy od Ivana Dylevského - Kineziologiepondělí 15. února 2016

Kazuistika – Zarostlý nehet na pravé noze

Přikládám jeden příklad z mé praxe týkající se zarostlého nehtu: Před více jak půl rokem mě kontaktovala klientka, kterou trápil bolestivý zarostlý nehet. Informovala mě, že byla již dvakrát na stržení nehtu a problém se stále vrací.

Když ke mně přišla na první ošetření, bylo hned patrné, že palec na pravé noze velmi trpí. Nehet zarůstal z vnitřní strany palce, což bývá časté. Je to způsobeno převážně tlakem ostatních prstů na palec v obuvi.

V místě zarůstání se klientce vytvořilo zánětlivé ložisko, neboli paronychie, které bylo nutné nejprve odstranit, než se pustíme plně do ošetření zarostlého nehtu. V místě zánětu samozřejmě hrozil vznik granulace, která je častou komplikací chronické paronychie. Jedná se o živou tkáň v místě zánětu.

Bylo tedy nutné nejprve dané místo zklidnit a dezinfikovat. Pro silnou bolest v místě zarůstání bylo ošetření nepříjemné a komplikované. Přes zánětlivé ložisko nebyl samotný nehet vidět a nebylo možné ho kvalitně ošetřit.

Přesto se mi podařilo nehet řádně zastřihnout a vyčistit okolí nehtového valu. Podložení nehtu gázou napuštěnou v dezinfekci bylo přes silnou bolestivost a paronychii složité, takže se povedlo jen z části. Bylo lepší v místě zánětu příliš nezasahovat, abychom dané ložisko nedráždili a nepodpořili vznik granulace.

Po zastřihnutí a podložení části nehtu jsem daný nehet přelepila. Klientku jsem poslala domů s doporučením, aby na dané zánětlivé ložisko použila tea tree olej pro zklidnění a dezinfekci.

Objednala jsem si klientu již za 14 dní na kontrolu. Zánět byl v místě stále dost patrný, nebylo možné hlubší ošetření. Po dohodě jsem aplikovala B/S šponu. Další návštěva byla za 3 týdny. Špona krásně držela na svém místě a tak jí stačilo jen potřít lepidlem, aby ještě nějakou chvíli vydržela. Dále jsem opět vyčistila nehtový val a vystřihla nehet tak, jak mi zánětlivé ložisko dovolilo. Na dotek bylo místo stále silně bolestivé, zarudlé a oteklé.

Návštěvy jsme plánovaly jednou za měsíc. Špona po čase odrostla a částečně se odloupla, takže jsem byla nucena ji sundat. Společně s klientkou jsme se rozhodly další šponu neaplikovat a jít konzervativní cestou bez zbytečných zásahů a pomůcek.

Jako prioritu jsme si stanovily zbavit se zánětlivého ložiska, které stále klientku obtěžovalo. Došlo sice k mírnému zlepšení, ale pořád nebylo možné se plně věnovat nehtu a jeho okolí. Pracovní vytíženost klientky k léčbě nepřispívala. Neustálé zatěžování nohou dlouhodobým stáním v práci v uzavřené obuvi dráždilo nehet a jeho okolí. Přesto bylo vidět, že zánětlivé ložisko pomalu a jistě mizí.

Nyní je to půl roku, co ke mně klientka dochází, a mohu s radostí konstatovat, že se již konečně k nehtu dostanu. Zánět zmizel, nehet je teď krásně vidět a já ho mohu pořádně a pečlivě ošetřit. Stále ovšem klientka nemá vyhráno. Půl roku uběhlo jako voda a místo zarůstání je pořád silně bolestivé. Nehet je potřeba správně zastřihnout tak, aby nezarůstal do okolní tkáně, podložit gázou napuštěnou dezinfekcí a přelepit. Případně použít tejp a šponu pro urychlení léčby.


Každopádně zarostlý nehet potřebuje svůj čas, který nelze uspěchat. Pravidelným správným ošetřováním se zarostlého nehtu časem zbavíme. Naučíme ho růst správně a v určitých hranicích. K tomu nám ovšem musí pomoci i samotný klient, který tomu přizpůsobí svůj životní styl. V případě, že nehet neustále „dráždíme“ nevhodnou obuví, nepřiměřenou hmotností, dlouhodobým stáním, sportováním apod., je jeho léčba komplikovaná a mnohdy dlouhodobá. Některé výše zmíněné aspekty nelze snadno ovlivnit a z toho plyne, že zarostlý nehet se opakovaně vrací a způsobuje nám určitá omezení. 


čtvrtek 24. prosince 2015

Špaldové vykrajovánky

Vánoční atmosféra pohltila i mě a tak jsem se rozhodla přidat sem recept na tak trochu jiné cukroví. A abych se držela tématu tohoto blogu, je to nejen zdravé cukroví, ale také jsem mu dala příznačný tvar. 

Pečení není zrovna moje hobby. A když už tak se snažím o zdravé pečení. Klasické buchty, koláče, bábovky ráda přenechám našim maminkám, které je rády pečou a podávají na návštěvách.

Jak se dá tedy mlsat, aniž bychom měli špatný pocit, že opět „prasíme“?

Mám tu recept na výborné špaldové vykrajovánky:
  •           150 g špaldové hladké mouky
  •           1 vejce
  •           Půl lžíce třtinového cukru
  •           2 lžíce medu
  •           50g změklého másla

Já peču vždy tak trochu od oka, takže uvedené míry jsou orientační a záleží na vás, jak moc máte rádi těsto sladké. Třtinový cukr se dá nahradit klasickým moučkovým cukrem nebo např. skořicovým cukrem.

Všechny ingredience smícháme a vypracujeme krásné hladké těsto. Toto těsto zabalíme do potravinové fólie a dáme odležet do ledničky cca na 1hodinu.

Poté těsto rozválíme na pomoučeném válu a vykrajujeme libovolné tvary.
Pečeme na plechu s pečícím papírem v předehřáté troubě na 180° cca 8 minut.

Můžeme ihned podávat nebo si s nimi ještě trochu vyhrát.
Po pečení je ještě teplé můžeme potřít rozšlehaným vajíčkem a přidat čokoládovou polevu nebo bílkovou polevu.


Tak dobrou chuť J

středa 9. prosince 2015

Dobrý den, jsem masér a zajímá mne, jestli můžu své klienty ošetřovat s akutní bolestí nebo blokádou? Často mi někdo přijde, že se nemůže narovnat a slýchám od kolegů, že dělají manuální napravování. Je to vhodné?

Na tento dotaz odpovídá Elen Dürichová, autorizovaná osoba v oboru Sportovní masáž


Dobrý den,

v žádném případě by masér neměl odstraňovat akutní bolestivost svalstva u svých klientů. Tato odbornost patří pouze do rukou lékaře ortopeda či fyzioterapeuta.

Jako kvalifikovaný masér byste měl správně posoudit stav klienta a pokud to jeho stav vyžaduje, doporučit mu návštěvu lékaře či fyzioterapeuta. V případě, že vyhodnotíte daný stav jako méně závažný, můžete zvolit klasickou manuální masáž nebo jinou formu ošetření, jako např. baňkovou masáž či reflexní terapii. Zde je ovšem na místě provádět masáž jemně a s opatrností, abyste zasaženou svalovou partii efektivně a cíleně uvolnil. 

V případě, že si nejste jistý, zda klient patří do Vašich rukou, je lepší poslat klienta k odborníkovi. Jako kvalifikovaný masér byste měl vždy zvolit správný postup ošetření a pokud si to daná situace žádá, je vhodná konzultace s lékařem či fyzioterapeutem. 


středa 18. listopadu 2015

Jak se zbavit bradavice

Bradavice na naše tělo může zaútočit zcela nenápadně. V první chvíli si nemusíme ani uvědomit, že se o nějakou bradavici jedná. Nejčastěji postihuje tato choroba ruce a chodidla. Místo nákazy může svědit, ale může být také bez příznaků. Zdá se nám, že máme nějaký mozol nebo třísku a příliš to neřešíme. Pak ovšem bradavice vyroste do své dospělosti a je zcela jasné, oč jde.
Bradavice je virové kožní onemocnění, které napadá organismus s oslabeným imunitním systémem. Stačí mít drobné oděrky nebo zranění, do kterého se dostane zrohovatělá kůže bradavice z okolí či od určitého jedince. Bradavice se také velmi rychle přenáší škrábáním daného místa, kdy si nechtěně rozneseme bradavice na ostatní části našeho těla. Je to vysoce přenosné onemocnění a mnohdy se ho člověk nedokáže zbavit dlouhá léta. Inkubační doba bradavic se může pohybovat od několika týdnů až po několik měsíců. Proto často nelze zjistit zdroj nákazy. Tento virus má nejraději vlhká a veřejně dostupná místa, jako jsou šatny, koupaliště, sauny apod.
Jako každé onemocnění i bradavice souvisí s naším vnitřním Já. Musíme se ptát, co je v nepořádku a co se v nás odehrává. Cítíme se zranitelní? Nejsme spokojeni sami se sebou? Bradavice symbolizuje ošklivost, je spojena s nevzhledností a temnými silami. Brání něžnostem a dává průchod špatným myšlenkám, konfrontuje nás s našimi temnými stránkami. Jsme ochotni přijmout nás se všemi pozitivními i negativními vlastnostmi?
Někdy se bradavice objeví jen na chvíli a sama zmizí. Jako kdyby nás chtěla upozornit na to, že s námi není něco v pořádku, ale naše tělo se s tím dokáže vyrovnat. Někteří se naopak bradavice nedokážou zbavit, i když vyzkoušeli nespočet léčebných metod. Mezi nejčastější léčbu patří léčba tekutým dusíkem, aplikace kyseliny, chirurgický zákrok nebo odstranění laserem. Mnozí si ovšem poradí sami  a využijí dary přírody. Někteří si na bradavice přikládají cibuli nebo česnek, jiní využijí Tea Tree olej. Magickými rostlinami, které dokážou zamávat s bradavicemi, jsou divizna a vlaštovičník.
Divizna je dvouletá rostlina, která má nejraději propustné vápenaté půdy na slunných místech. V dávných dobách se věřilo, že zahrada, na které roste divizna, je požehnaná. Na bradavice se používají výhradně čerstvé listy divizny, které podrtíme.
Vlaštovičník roste nejčastěji u plotů, hřbitovů, v křovinách. Sběr této rostliny je proto velmi jednoduchý. Vlaštovičník má narkotické a toxické účinky, proto při manipulace s touto bylinou musíme být velmi opatrní. Vlaštovičník ohlašoval příchod jara a návrat vlaštovek z dalekých cest. Šťáva vlaštovičníku smíchaná s octem pomáhá odstranit bradavice. Je ovšem nutné dbát zvýšené opatrnosti, abychom touto směsí neporanili okolní pokožku, protože je velmi agresivní.
Jsou lidé, kteří jsou veskrze odolní a jen tak je něco neporazí. Pak jsou lidé, kteří mívají problémy s oslabenou imunitou a často trpí přenosnými chorobami. Vždy se ovšem musíme ptát, co na to říká naše vnitřní Já. Výrazně pomáhá také prevence a hygiena našeho těla. Předcházení vzniku nemoci je základní stavební kámen našeho zdraví. Dbejme na hygienu nohou i rukou, nošení přezůvek ve společných prostorech, vyváženou stravu plnou vitamínů a minerálů. A dbejme také na naší duševní hygienu.


pondělí 12. října 2015

Jak vyzrát nad nespavostí?

Nemůžete večer usnout? Nebo se zčistajasna probudíte v noci a pak nemůžete zabrat? Obtěžuje vás nespavost a počítání oveček nepomáhá? Jde o klasickou poruchu spánku, jejíž příčina se dá lehce vypozorovat. Často člověka obtěžují myšlenky týkající se běžných problémů nebo rušivé elementy.
Nespavost se může vyskytovat jednou za čas nebo také v pravidelných intervalech. V každém případě vás to vyčerpává jak fyzicky, tak psychicky. Ráno jste nevyspalí a přes den máte chuť zabořit hlavu do polštáře a probdělé noční hodiny dohnat. Častými příznaky kromě únavy je rozladěnost, stres, deprese a bolest hlavy. Je tedy na čase s tím něco dělat.
Pokud se v noci probudíte a nemůžete znovu usnout, honí se vám hlavou různorodé myšlenky, které ve tmě a v noci vypadají mnohdy hrozivěji než v denním světle. Člověk často přemýšlí o problémech z předchozího dne a vrací se k nepříjemným situacím. Nebo také začne uvažovat o tom, co vše musí zařídit po probuzení. Těchto myšlenek se obvykle nemůžeme zbavit a udržují nás vzhůru.
Nabízí se hned několik možností, jak vyzrát nad nespavostí. Základním pravidlem je ideální prostředí pro spánek, tedy kvalitní postel a čerstvý přísun vzduchu. Těžko se také spí hladovému člověku, proto je nutné dbát na pravidelnou stravu a neusínat s prázdným žaludkem. To ovšem neznamená, že se večer přejíte – i to může mít na spánek negativní vliv. Přes den je vhodné také vykonat nějakou fyzickou aktivitu, zacvičit si nebo jít na procházku. Tělo uvolní přebytečnou energii a napětí a vám se poté bude mnohem lépe spát. Pokud máte hodně starostí a obklopuje vás stres, není na škodu ho ze sebe dostat meditací nebo jógou.
Vítejte soumrak a vědomě ukončete svůj den. Posloužit vám k tomu může určitý rituál, který vždy před spánkem provedete. Ať už se jedná o výše zmíněnou večerní procházku nebo pouhé čištění zubů. Svůj den se snažte ukončit, uzavřít ho. V případě, že vás trápí něco, co jste během dne nestihli, rozlučte se s těmito myšlenkami větou: „Ráno moudřejší večera.“
Pomoci si můžeme také bylinkami nebo akupresurou. Akupresurní bod na podporu spánku si lze snadno vyhmatat. Pravý prostředníček položte mezi obočí a nejméně 5 minut masírujte směrem dolů. Existuje další řada akupresurních bodů pro poruchy spánku, tento je však nejjednodušší a snadno ho najdete.
Na nespavost lze také využít léčivou sílu bylinek. Např. dobromysl nebo heřmánek jsou zaručenou pomocí. Podle lidových pověr vám dobromysl zajistí štěstí a ochranu před zlem, pokud ho máte ve své blízkosti. Už z jeho názvu je zřejmé, že nám navozuje dobrou mysl a tlumí stres. Heřmánek má zase mírně sedativní účinky. Slabší čaj z těchto bylinek vám tedy umožní klidnější spánek. V případě, že tyto dvě byliny na svých zahradách nenajdete, nezoufejte. Podobné vlastnosti má také třezalka, řepík nebo levandule.
Ať už se rozhodnete bojovat proti nespavosti jakýmkoli způsobem, musíte vždy najít příčinu této poruchy spánku a s touto příčinou začít pracovat. Nesahejte hned po tabletách, i když je to nejjednodušší řešení. Zkuste dosáhnout kvalitního spánku přirozenějšími a méně drastickými cestami. Tak tedy, dobrou noc.